Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Kết hạt cườm


Hạt pha lê Swarovski : Stairway Beads # 5624 nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2012
Có 2 size: 10mm & 14mm và 15 màu
Một vài hình ảnh minh họa:
Một vài thiết kế với mẫu hạt này:

Không có nhận xét nào: