Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

HOA CHUÔNG

HOA VOAN THANH HƯƠNG


ý nghĩa Hoa chuông : Lòng biết ơn – tính kiên định


Nhụy hoa : bạn kết 1 sợi nhụy trồi lên tí nhé sau đó bó tất cả lại

Cột lỏng phần giữa hoa ( khi xong ta sẽ cắt phần chỉ đó)


tiếp tục cho cánh hoa màu trắng
Sau đó dùng chỉ cùng màu cột chặt theo hình


Tạo dáng hoa nhé ( nhớ cắt phần chỉ cột bên trong cánh màu hồng)

Không có nhận xét nào: