Tạo 24 cánh hoa theo mẫu ( dùng cho 2 lớp cánh)Dùng sáp giấy nối chặt thân và nhụy hoađặt cánh hoa ôm sát phần nhụy ,buột chặt bằng chỉTiếp lá thứ 2 theo mẫu


Ta được 1 lớp 12 cánh hoa Lớp thứ 2 ,xen kẻ với lớp thứ 1Hoàn chỉnh 2 lớp cánh hoacuốn hoa LÁ HOABọc lớp voan màu xanh lá ,sau đó dùng sáp nối với thân hoaHOÀN TẤT