Vật liệu :
  • Kẽm giấy – số 26, màu tím, trắng, hồng cánh sen phụ thuộc vào vải voan, khuôn số 2
  • Vải voan – 1 màu, tím đậm, trắng, hồng cánh sen
  • Nhụy vàng – giống nhụy mai
  • Lá – gợn sóng, có gân giữa
 Làm hoa tường vi nên chọn kẽm giấy, không hiểu sao kiểu hoa này không thích hợp với kẽm xi.
Cách làm
  • Quấn cọng kẽm lò xo
  • Kéo cọng kẽm giãn đều và bẻ khuôn số 2
  • Kéo cọng kẽm dài ra lấy đường giữa tạo gân
  • Tạo dáng cánh hoa hơi vuông ở đầu
  • Bọc vải, se sáp giống màu cánh hoa
  • Kết nhụy và các cánh hoa. Se sáp xanh che các đường chỉ buộc
Tác phẩm đã hoàn thành:
Hoa mãn đình hồng cũng làm tương tự với màu hồng và trắng, khuôn 3 nhưng nhụy vàng tròn (giống nhụy cúc), 5 cánh và không cần se sáp như tường vi và có 5 cánh nhỏ màu xanh làm đài hoa.
Hoa mẫu đơn cũng làm tương tự như kỹ thuật này nhưng 5 cánh số 4, 6 cánh số 5 và 13 cánh số 6. Voan hồng nhạt, vàng nhạt, trắng đều đẹp cả..Nhụy lớn hoặc 3 nhụy vàng có đệm thêm nhụy mai